Piljenje prema mjerama kupaca

Nakon odabira materijala (dekora i debljine) i razrađenih mjera, kupac svoju narudžbu definira s trgovcem. Mjere se…...

Pogledaj uslugu

Lasersko kantiranje

Inovacija laserskog kantiranja sastoji se u tome da se rubna traka “STAPA” s materijalom, za razliku od klasičnog…...

Pogledaj uslugu

Ravno kantiranje

Nakon odabira materijala (dekora i debljine) i razrađenih mjera, kupac svoju narudžbu definira s trgovcem. Mjere se…...

Pogledaj uslugu

CNC krivolinijska obrada i krivolinijsko kantiranje

U ponudi je usluga CNC obrade kao i usluga krivolinijskog kantiranja ABS trakom. U ponudi je široki model…...

Pogledaj uslugu

Prešanje

Prešanje se izvodi na modernoj kratkotaktnoj jednoetažnoj hidrauličkoj preši firme Italpress. Preša ima čelične ploče…...

Pogledaj uslugu

Usluga rezanja i bušenja rupa za spajanje Smartcube profila

Nudimo mogućnost razrade sastavnih djelova, rezanje na mjeru i priprema za spajanje (rupica za vijak)…...

Pogledaj uslugu