Ravno kantiranje

Nakon odabira materijala (dekora i debljine) i razrađenih mjera, kupac svoju narudžbu definira s trgovcem. Mjere se zatim kompjuterski obrađuju da bi se maksimizirala iskoristivost ploče tj. panela iz kojeg će se piliti pojedini elementi za namještaj.

Radi se na osnovi napravljene narudžbe, tj. krojne liste i računa za obavljene usluge. Po izvršenoj uplati, nalog kupca se uvrštava u plan za piljenje. Kupac dobiva informaciju o terminu piljenja i kantiranja te točnom terminu gotovosti naloga, ukoliko to nalog zahtjeva. Nakon što je trgovac optimirao krojnu listu, ona se računalom šalje na pilu. Ploča se zatim pili prema shemi iz krojne liste, potpuno automatizirano te se na taj način eliminiraju moguće pogreške kod piljenja.

Usluga kantiranja ili lijepljenje rubnih traka podrazumijeva zatvaranje svih vidljivih rubova na dijelovima elemenata za namještaj. U svoj ponudi Vik-iverali imaju dvije vrste kantiranja:

  • kartiranje ABS rubnom trakom debljine 0,5mm (MINI)
  • kantiranje MINI ABS rubnom trakom vrši se za debljine iverala 10, 12 i 18mm
  • kantiranje ABS rubnom trakom debljine 2 mm
  • kantiranje ABS trakom vrši se za debljine iverala 18, 25 i 38 mm