Lasersko kantiranje

Inovacija laserskog kantiranja sastoji se u tome da se rubna traka “STAPA” s materijalom, za razliku od klasičnog kantiranja gdje se traka lijepi uz pomoć valjkom nanešenog ljepila.

 • Proces kantiranja laserom
 • Topljenja ekstrudiranog dijela trake laserskim uređajem
 • Otopljeni dio trake povezuje se s pločom
 • Nastaje stapanjetrake i ploče bez vidljivog spoja (fuge)

Prednosti laserskog kantiranja ogledaju se u dizajnu, kvaliteti i procesu obrade.

Kvaliteta

 • Trajna, funkcionalna “0” fuga, trajni nevidljivi spoj
 • Otpornost na utjecaj svjetlosti
 • Daleko veća otpornost na toplinu i vlagu
 • Maksimalna otpornost na kemikalije
 • Nema ljepila i svih njegovih popratnih pojava

Posebno preporučamo kod jednobojnih svjetlih dekora i dekora visokog sjaja te kod svih drugih zahtjeva za perfekcijom obrade ruba bez vidljive fuge.

Dizajn

 • Obrada ostavlja dojam materijala veće vrijednosti
 • Trajni optički dojam bez vidljivog spoja (fuge), kao izliveno iz jednog komada
 • Maksimalna otpornost trake na utjecaj svjetlosti
 • Egzaktna usklađenost dekora ploče i trake
 • Postojanost i otpornost na svakodnevnu upotrebu “ne troši se”
 • Zamjena za lakirane fronte
 • Zamjena za fronte obučene folijom